درخواست همکاری

 

  اگر شما در زمینه کاری خود فردی حرفه ای هستید، اگر شما در فضای درس و دانشگاه قرار دارید، اگر شما به کسب درآمد از دنیای مجازی می اندیشید، با ما همراه شده و در کمک به دانشجویان         دیگر همقدم شوید. یونی داکز دست شما را به گرمی می فشارد و از همکاری با شما استقبال می کند.

 

   یونی داکز در جهت نیل به اهداف دو جانبه کاربر دانشجو و کاربر استاد و حرفه ای (همکار) مکانیزمی را فراهم آورده است تا نیازهای هر دو گروه برطرف شده و همچنین هر دو گروه از همکاری با          یونی داکز خشنود و راضی باشند. یونی داکز با مبنا قرار دادن قوانین بی نقص و محکم، سودمند بودن این همکاری را تضمین می نماید.

 

  یونی داکز برای تشویق کاربرانی که در سایت فعالیت بیشتری می کنند، طرح های تشویقی ای در نظر گرفته است. بدین صورت که شما با فعالیت بیشتر در قسمت های مختلف سایت ( نظیر ثبت        پروژه، ثبت نظر، انجام سفارش، ثبت سفارش و …) امتیاز کسب می کنید. با بالا رفتن امتیاز از تخفیف بیشتری در هنگام خرید بهره برده و یا از درآمد حاصل از فروش پروژه یا انجام سفارش سهم بیشتری خواهید برد.

 

رزومه خود را ارسال کنید