شبیه سازی فروشگاه با سی شارپ

شرح مختصر : این پروژه شامل کدهای آموزشی و قابل استفاده برای پروژه درس شبیه سازی کامپیوتری میباشد.

 

در این پروژه آموزشی که با زبان سی شارپ پیاده سازی  گردیده است، سیستم خدمات دهی دو فروشنده ی فروشگاه در تایم های مختلف شبیه سازی شده است. این پروژه شامل کدهای آموزشی و قابل استفاده برای پروژه درس شبیه سازی کامپیوتری می باشد.

قالب بندیCSharp
تعداد1

نظر شما!!