پروژه بازی مین یاب MineSweeping با سی شارپ

شرح مختصر : در این بازی زیبا باید سعی کنید با یک الگوی خاص مسیر مین گذاری شده را پیدا و بر روی خانه های مین گذاری شده علامت بگذارید.

 

با گذشت مراحل بازی دشوار تر می شود. در پروژه آماده شده می توانید بازی را در سه سطح ساده – متوسط و سخت تنظیم کنید. همچنین این بازی قابلیت سفارشی یا Custom دارد که میتوانید تعداد خانه های سطر و ستون و همچنین تعداد بمبها را تنظیم کنید. در این سورس از کامپوننت Mine Sweeping.dll استفاده شده است.

قالب بندیCsharp
تعداد1

نظر شما!!