پروژه نرم افزار آموزش تایپ با سی شارپ

شرح مختصر : به کمک نرم افزار آموزش تایپ و مراحل مختلف آزمون آن می توانید مهارت و سرعت تایپ خود را افزایش دهید.

در هر مرحله یک متن مشخص برای کاربر نمایش داده میشود که باید در تایم مشخص آن را به درستی تایپ کند. هر چه زمان تایپ متن مورد نظر کمتر شود نشان از افزایش مهارت تایپ کاربر دارد. این نرم افزار در قالب یک پروژه دانشجویی با زبان برنامه نویسی سی شارپ آماده و برای دانلود قرار داده شده است.

قالب بندیCSharp
تعداد1

نظر شما!!