دفترچه تلفن با زبان دلفی

شرح مختصر : این پروژه یک دفترچه تلفن ساده با زبان دلفی است که اطلاعات کاربر را در دیتا بیس ذخیره کرده و بعدا بازیابی مینماید.

امکانات پروژه عبارتند از :
ذخیره اطلاعات کاربر در پایگاه داده ها
نمایش اطلاعات در دیتا گرید
امکان حذف یا ویرایش اطلاعات
این پروژه، به طور ساده نحوه اتصال به پایگاه داده ها را آموزش میدهد

قالب بندی Delphi
تعداد1

نظر شما!!