نرم افزار کتابخانه با زبان دلفی

شرح مختصر : این پروژه با زبان دلفی نوشته شده است.

 این پروژه با زبان دلفی نوشته شده و مربوط به مدیریت اطلاعات یک کتابخانه می باشد. پروژه دارای دیتابیس و امکانات بالایی می باشد که امیدواریم مورد استفاده علاقمندان قرار بگیرد.

قالب بندیDelphi
تعداد1

نظر شما!!